שימוש באופניים לצורכי הגעה למקום העבודה בגוש דן

מצורף קישור לשאלון בנושא שימוש באופניים לצורכי הגעה למקום העבודה בגוש דן (בדגש על ת"א).

השאלון משמש סטודנט ישראלי שלומד לתואר שני בתכנון עירוני באוניברסיטת רוטרדם (הולנד) לכתיבת עבודת תזה בנושא שימוש באופניים לצורכי יוממות בקרב תושבי ת"א, על מנת לבדוק מהם המשתנים המשפיעים על ההעדפה לשימוש באופניים לצורכי יוממות. השאלון הוא אנונימי, וישמש לצורך עבודת תזה בלבד.


Comments