טופס להוספת מקלחות עבור רוכבים לעבודה

טופס זה נועד לקלוט שמות של מקומות שמאפשרים לעובדים שמגיעים לעבודה באופניים להתקלח.
כל אחד יכול להוסיף מידע, שייבדק מאוחר יותר על ידי צוות 'רוכבים לעבודה' בעמותת 'ישראל בשביל אופניים'
הרשימה תכיל מכוני כושר / מקומות עבודה / מקלחות ציבוריות. 
 
תודה על הוספת המידע,
צוות 'רוכבים לעבודה' בעמותת 'ישראל בשביל אופניים'
Comments